Praktyczne Case Study

Słownik czyszczenia po zmarłych

Słownik czyszczenia po zmarłych Kastelnik, związany ze specyficzną branżą, jaką jest sprzątanie mieszkań po zmarłych, został opracowany w celu przybliżenia zbioru wyrazów oraz związków frazeologicznych, jakie występują w branży funeralnej. Zawód patologa czy też czyściciela miejsc po zgonie wiąże się z pewnymi stereotypowymi skojarzeniami, ale czy prawdziwymi?

Kastelnik – sprzątanie po zgonach – usługi całodobowe 24/7

Jeżeli chodzi o cechy zawodowe, panuje ogólne przeświadczenie, że osoby pracujące w branży funeralnej są niezwykle silnie psychicznie, pracując często pod wpływem alkoholu. Stereotyp utrwalony, ot choćby w popularnym polskim filmie fabularnym w reżyserii Juliusza Machulskiego.

Popularny artykuł na blogu: Jak uzyskać akt zgonu?

frazeologia w branży funerlanej

Zależy nam, aby wizerunek osób pracujących w branży funeralnej kojarzył się społeczeństwu z profesjonalizmem, dyskrecją oraz szacunkiem, jaki należy się zmarłemu i jego rodzinie. W naszym słowniku funeralnym prezentujemy zbiór słów ułożonych według kolejności alfabetycznej. Są to wyrazy, z jakim możecie się Państwo spotkać, analizując szeroką ofertę ogólnopolskich firm od dezynfekcji funeralnej  oraz zakładów pogrzebowych.

Sprzątanie po zmarłych to specyficzny rodzaj  pracy polegający na odkażaniu miejsca zgonu i niewiele firma ma ten rodzaj usługi w ofercie.

Słownik czyszczenia po zmarłych Kastelnik

Akt zgonu
Akt zgonu- jest to dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego po śmierci człowieka. Wystawia się go na podstawie karty zgonu wypisanej przez lekarza, który stwierdza, ustanie funkcji życiowych. Informacje w nim zawarte to m.in. imię i nazwisko zmarłego, miejsce i data zgonu oraz dane osobowe jego rodziców. Z tym dokumentem możemy załatwić wszystkie sprawy związane z pochówkiem.

Czerwie
Czerwie to po beznogie larwy, które wyglądem przypominają gąsienice. W przypadku rozkładającego się ciała mucha plujka składa w nim jaja, z których następnie wykluwają się czerwie. W celu przetrwania żywią się ludzkim organizmem. W starożytności kładziono je bezpośrednio na rany w celu ich oczyszczenia.

Dezynfekcja funeralna
Dezynfekcja funeralna zostaje preprowadzona w pomieszczeniach, w których nastąpił rozkład zwłok. To odkażanie, polegające na zabiciu form wegetatywnych i przetrwalnikowych drobnoustrojów chorobotwórczych przy użyciu metod fizycznych i chemicznych. Celem jej, jest zmniejszenie liczby drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, tzn. niezagrażającego organizmom żywym. Skuteczne środki dezynfekujące posiadają w składzie m.in. fenol i jego pochodne, chlor i związki chloru, jod i związki jodu, środki utleniające, alkohole alifatyczne, aldehydy oraz czwartorzędowe związki amonowe.

Dezynfekaty
Dezynfekaty to inaczej profesjonalne środki chemiczne, które są używane do odkażania pomieszczeń po zmarłej osobie. W swoim składzie posiadają takie substancje jak chlor i fenol oraz aldehydy. Skuteczną metodą ich aplikowania jest zamgławianie.

Dezodoryzacja
Dezodoryzacja jest to zabieg przeprowadzany przez profesjonalne firmy oferujące sprzątanie po zgonach, polegający na skutecznej neutralizacji odoru po rozkładających się zwłokach. Dezaktywacja cząsteczek tworzących odór jest możliwa tylko dzięki odpowiednim środkom tzw. eliminatorom. Posiadają one w składzie takie substancje jak aldehydy oraz ketony.

Dezodoryzacja funeralna
Dezodoryzacja funeralna po śmierci to zabieg mający na celu skuteczne zneutralizowanie uciążliwych zapachów, a nie tylko ich maskowanie. W celu jej przeprowadzenia należy posiadać profesjonalne środki chemiczne tzw. eliminatory oraz przejść odpowiednie szkolenie wstępne, oraz instruktaż stanowiskowy. W branży funeralnej jest ona przeprowadzana w celu usunięcia smrodu (zapachu) po rozkładających się zwłokach zmarłej osoby.

Dezynfekaty
Dezynfekaty to inaczej profesjonalne środki chemiczne, które są używane do odkażania pomieszczeń po zmarłej osobie. W swoim składzie posiadają takie substancje jak chlor i fenol oraz aldehydy. Skuteczną metodą ich aplikowania jest zamgławianie.

Karta zgonu
Karta zgonu to nic innego jak dokument mówiący o tym, że dana osoba nie żyje. Wystawiany jest on przez lekarza, jest niezbędny do uzyskania aktu zgonu  i pochówku. Natychmiastowe jego wydanie nie jest możliwe, jeśli medyk podejrzewa udział w śmierci osób trzecich.

Jad trupi
Trupi jad to toksyczna substancja wydobywająca się z ciała człowieka po jego śmierci. Może on wpływać niekorzystnie na nasz układ: pokarmowy, krwionośny i oddechowy. Do jego składu należą takie substancje jak: kawaderyna i purtescyna. W celu jego usunięcia niezbędna jest dezynfekcja pomieszczenia, w którym przebywał zmarły.

Plamy opadowe
Plamy opadowe to jedne ze znamion śmierci. Występują one od pół godziny do dwóch godzin od zatrzymania akcji serca. Początkowo są one blade, z czasem nabierają kolorów i intensywności. Pojawiają się na ciele zmarłego nawet do dwunastu godzin po zgonie. Na przestrzeni kilku kolejnych godzin następuje ich utrwalenie.

Plujka pospolita (Calliphora vicina)
Mucha plujka a inaczej mucha pospolita. Ma ona kolor zielonkawy. Gatunek ten jest niezwykle ważny w dziedzinie medycyny sądowej, ponieważ żeruje na zwłokach. Pomaga to określić czas od śmierci denata. Owady te składają na ludzkich zwłokach jaja, z których następnie wykluwają i rozwijają się czerwie.

Proces gnilny ciała
Proces gnilny to nic innego jak rozpad tkanek miękkich zwłok. Największe działanie na ten proceder mają saprofityczne bakterie gnilne, natomiast zaczyna się w przewodzie pokarmowym.

Samobójstwo
Samobójstwo to celowe odebranie sobie życia. Może mieć ono charakter gwałtowny, czyli na przykład przez powieszenie się lub stopniowy, gdzie przykładowo ktoś się głodzi. Często dochodzi do tak zwanych prób samobójczych, które są tylko pewnego rodzaju apelem o pomoc, ktoś chce zwrócić uwagę na siebie innych ludzi. Na 10 aktów samobójczych, średnio jednej osobie udaje się odebrać sobie życie. Szacuje się, że jednym z głównych czynników samobójczych jest depresja.

Śmierć w wyniku zawału serca
Śmierć w wyniku zawału serca, czyli nagły zgon sercowy z zatrzymaniem akcji serca. Do czynników współistniejących należą m.in. starszy wiek, palenie papierosów i wysoki poziom cholesterolu oraz nadciśnienie tętnicze. Objawy nagłego zawału serca to: kołatanie mięśnia sercowego, bladość i spadek ciśnienia tętniczego oraz zawroty głowy.

Stężenie pośmiertne
Stężenie pośmiertne to jeden z procesów wchodzących w skład znamion śmierci. Występuję ono w przeciągu od dwóch do czterech godzin po zgonie. Charakteryzuje się zanikiem elastyczności mięśni, w związku z czym ciało po prostu sztywnieje.

Strupieszenie
Strupieszenie to jeden z procesów zachodzących w zwłokach ludzkich po śmierci. Dokładnie rzecz ujmując, jest to wysuszenie się ciała człowieka, naturalna mumifikacja, czyli konserwacji zwłok. Warunki, w których następuje ten proces to: brak wilgotności w powietrzu oraz suche i przewiewne miejsce.

Śmierć naturalna
Śmierć naturalna jest w wyniku zmian chorobotwórczych lub inwolucyjnych. Możemy wyróżnić również dwa jej rodzaje. Śmierć nagła oraz powolna. Powodem pierwszej może być na przykład zatrzymanie akcji serca, a drugiej choroba nowotworowa. Wówczas nie jest potrzebne, aby prowadzić śledztwo badające przyczyny zgonu.

Trupia Farma
Trupia Farma to nazwa obiektu badawczego amerykańskiego antropologa sądowego Billa Bassa, zajmującego się badaniem rozkładających się po śmierci szczątków ciał ludzkich. W miejscu tym badano m.in. jaki wpływ na zwłoki człowieka mają owady.

Utylizacja
Utylizacja w tym przypadku rozumiana jest jako synonim słowa likwidacja lub zniszczenie. W sprzątaniu po zgonach utylizujemy mienie, które zostało skażone np. krwią. Są to tkanki i szczątki ludzkie oraz odpady wtórne, które powstały po usłudze dezynfekcji. Do procesu utylizacji  transportujemy je w pojemnikach na odpady specjalne oraz z dedykowanym zezwoleniem na przewóz niebezpiecznych biologicznie  substancji.

Zamgławianie
Zamgławianie to rodzaj dezynfekcja zamkniętych pomieszczeń np. po zwłokach z użyciem specjalnego urządzenia, do którego wlewamy  środek odkażający. Z zamgławiacza wypuszczany jest silnym strumieniem powietrza preparat odkażający w mikro cząsteczkach, dzięki czemu dociera on do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Ten rodzaj dezynfekcji jest niezwykle skuteczniejszy Jednym z możliwych preparatów, jakie można zastosować w tego rodzaju dezynfekcji, jest nadtlenek wodoru (H2O2), jedna z bardziej reaktywnych form tlenu.

Zbiorniki na odpady specjalne
Zbiornik na odpady specjalne to specjalistyczny pojemniki, dzięki którym mamy pewność, że nie zagrażają nam zawarte na przedmiotach i tkankach wirusy, bakterie i grzyby. Są one używane podczas specjalistycznego sprzątania po zgonach, za ich pomocą transportujemy odpady specjalne do utylizacji.

Znamiona śmierci
Znamiona śmierci to procesy odbywające się w organizmie po zgonie. Z biegiem czasu w wyniku ustania krążenia, pogłębiają się. Z upływem każdej godziny pojawiają się nowe, by do 12 godzin w pełni się wykształtować. Nazywane są wczesnymi cechami śmierci. Należą do nich m.in. plamy opadowe oraz stężenie pośmiertne.

Żałoba suicydalna
Żałoba suicydalna to czas po stracie kogoś, kto stracił życie w wyniku samobójstwa. Bliskie osoby samobójcy mają często wrażenie, że zrobiły coś źle, albo, że nie zrobiły czegoś, aby powstrzymać kogoś od aktu samobójczego na własne życie. Często ten stan wymaga terapii psychologicznej.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Po śmierci w ciele człowieka dochodzi do wielu procesów. Firma sprzątająca po zwłokach ma wiele różnych zadań do wykonania np. usunięcie przykrego zapachu  (fetoru po jadach trupich), które są obecne w mieszkaniu zmarłej osoby.
Ten specyficzny smród często występuje w towarzystwie latających i pełzających owadów oraz ich larw.

FAQ Kastelnik

Trupi jad unoszący się w pomieszczeniach, gdzie z ciała wyciekły płyny ustrojowe to największe zagrożenie dla osób w nich przebywających.

Jak usunąć trupi jad?

Trupi jad powstaje po śmierci człowieka, podczas procesów gnilnych. Kadaweryna i putrescyna w nim zawarte mogą powodować zatrucie organizmu i silne bóle głowy. Sposobem na usunięcie tych trujących związków chemicznych  jest dezynfekcja dwuetapowa poprzez zamgławianie powietrza oraz ozonowanie pomieszczeń. Dzięki tym procesom, powietrze w mieszkaniu po dezynfekcji będzie wolne od bakterii, wirusów, czy ptomain oraz zniknie nieprzyjemny zapach im towarzyszący.

Czy można zachować rzeczy po zmarłym?

Rzeczy po zmarłym to nie tylko meble czy ubrania, ale również pamiątki oraz niezbędne po śmierci dokumenty. Wszystkie przedmioty, które nie miały bezpośrednio styczności ze zwłokami, można zachować na pamiątkę, po przeprowadzeniu wcześniej profesjonalnej dezynfekcji.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń do nas pod numer +48 735-960-510 lub wyślij wiadomość na adres biuro@kastelnik.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

  Samanta Sznajder sekretariat Kastelnik
  Płatności akceptuje First Data Polcard

  Płatności akceptuje First Data Polcard. Za nasze usługi możesz zapłacić kartą kredytową.

  Nasi klienci

  Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!

  Pomóż nam dalej się rozwijać w dobrym kierunku!

  Aktualna ocena

  4,0
  Rated 4 out of 5
  4 out of 5 stars (based on 1 review)
  Excellent0%
  Very good100%
  Average0%
  Poor0%
  Terrible0%