Sprzątanie po wypadku

Dowiedz się więcej +48 735 960 510

Sprzątanie po wypadkach w pracy. Jak  usunąć ślady krwi i wykonać utylizacje skażonych przedmiotów?

Gruntowane sprzątanie po wypadku w pracy oraz usuwanie śladów krwi  to sprawa, którą powinny zajmować się profesjonalne firmy od dezynfekcji. Widok rozbitych pojazdów, poturbowanych ciał, czy też śladów krwi, niejedną osobę potrafi po prostu zmrozić.  Sprzątanie po śmiertelnym wypadku wymaga odpowiedniego przygotowania do tego typu pracy (atestowane środki czyszczące, urządzenia do dezynfekcji) oraz znajomości procedur BHP. Dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom, którzy mają doświadczenie w oczyszczaniu tego typu miejsc.

Kastelnik – sprzątanie specjalistyczne – usługi całodobowe 24/7

W sytuacji, gdzie dojdzie do poważnego wypadku w pracy, domu czy na ulicy, najważniejsza jest szybkość działania i postępowanie według pewnych zasad – jakich? Firma Kastelnik oferuje utylizację skażonych biologicznie przedmiotów po wypadkach.

sprzątanie po wypadku

Usuwanie śladów krwi przy pomocy maszyny do czyszczenia suchym lodem.

Sprzątanie po wypadku w pracy

Na wstępie warto przedstawić jedną z wielu definicji wypadku przy pracy, z jakim spotkać można się w wielu publikacjach branżowych. Jedną z nich jest na przykład definicja, jaką znaleźć możemy na stronie prawo.pl, określająca wypadek przy pracy – za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (art. 3 ust. 1 u.w.c.z.).

Co to jest wypadek w pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas. Przedstawione powyżej fragmenty definicji związanej z wypadkiem przy pracy, są dobrze opisane w wielu publikacjach branżowych związanych z prawem pracy oraz BHP. Choć w obecnych czasach wypadki zdarzają się coraz rzadziej, wciąż występują.

Kastelnik – sprzątanie po wypadkach – kontakt 7 dni w tygodniu

Często wiąże się to z koniecznością wykonania określonych czynności, dotyczących usunięcia śladów krwi z miejsca, gdzie nastąpił wypadek. Pamiętajmy, że nie każdy wypadek jest śmiertelny. W wielu z nich mamy jednak do czynienia z krwią, która jest materiałem biologicznie niebezpiecznym. Usunięcie śladów krwi po wypadku, to zadanie dla przeszkolonych techników, którzy na co dzień zajmują się dezynfekcją pomieszczeń i sprzątaniem po wypadkach. Warto wspomnieć, iż wypadki z przyczyn technicznych stanowią niewielki procent wszystkich wypadków.

urządzenie do dezynfekcji suchym lodem

Maszyna do dezynfekcji śladów krwi suchym lodem.

Usuwanie śladów krwi po wypadku w zakładzie pracy

Na działania prewencyjne w zakładach pracy związane z poprawą bezpieczeństwa i higieną pracy kładzie się coraz większy naciski. Wiele firm decyduje się na stałą współpracę z inspektorem ds. bhp w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń związanych możliwością wystąpienia wypadku przy pracy. Niewłaściwe posługiwanie się maszynami przemysłowymi i urządzeniami produkcyjnymi jest bezpośrednią przyczyną wielu wypadków przy pracy.

usuwanie śladów krwi po wypadku

Jako podstawowe przyczyny wypadku wymienić można wypadki z winy człowieka, wypadki w winy maszyny oraz wypadki z winy wadliwej instalacji elektrycznej. Stosunkowo duży, bo około 50% procent stanowią wypadki z winy człowieka. Bardzo często dzieje się tak, że po wypadku konieczne jest wezwanie odpowiednich służb i przeprowadzenie określonych czynności takich jak:

 • udzielenie pierwszej pomocy;
 • zlikwidowanie zagrożenia np. wyłączenie maszyny, unieruchomienie silnika itp.;
 • powiadomienie przełożonego o zaistniałym wypadku;
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • powołanie zespołu powypadkowego;
 • oględziny miejsca wypadku;
 • przeprowadzenie czynności związanych ze sprzątaniem po wypadku;
 • usunięcie krwi po wypadku; 
 • przesłuchanie świadków wypadku;
 • sporządzenie dokumentacji po wypadkowej;
Czym usunąć plamy krwi po wypadku?

W jaki sposób najlepiej usunąć plamy krwi z posadzki? Suchy lód to odpowiedz na to pytanie.

Kto sprząta po śmiertelnym wypadku drogowym?

Po śmiertelnym wypadku drogowym czyszczenie drogi może być realizowane przez strażaków lub policjantów, którzy są pierwszymi osobami na miejscu zdarzenia. To oni zazwyczaj wykonują prace porządkowe w celu usunięcia zanieczyszczeń z drogi i przywrócenia bezpieczeństwa innym uczestnikom ruchu.

Kastelnik – usuwanie śladów krwi – skuteczna dezodoryzacja

Mogą także zabezpieczać miejsce wypadku, aby umożliwić innym służbom pracę. Warto również wspomnieć o pracownikach zarządcy drogi lub odpowiedniej jednostki administracyjnej, którzy są odpowiedzialni za usunięcie pozostałości pojazdów, np. fragmentów karoserii, szkła czy elementów mechanicznych. Wnętrza pojazdów są zazwyczaj oczyszczane z krwi i materiałów biologicznych przez firmy sprzątające po zmarłych.

Kto ponosi koszty wypadku?

W przypadku wypadków drogowych, koszty związane z wypadkiem zwykle są pokrywane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub z ubezpieczenia AC (autocasco). Czasami zdarza się pokrycie kosztów leczenia z polisy ubezpieczeniowej NNW lub w przypadku, braku sprawy, poszkodowany musi pokryć straty finansowe samodzielnie z własnej kieszeni.

Zły stan techniczny obiektów

Z ogólnie dostępnych informacji dotyczących kontroli przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynika, iż właściciele obiektów budowlanych, które są w fatalnym stanie technicznym, częściej niż inni prowadzą dokumentację budynków niezgodnie z wymaganiami przepisami prawa budowlanego. Niewątpliwie jest to  głównym powodem postępującej dalszej degradacji tych obiektów. Nieprawidłowości zazwyczaj obejmują niepoprawny sposób prowadzenia ksiąg  budowlanych, fałszowane są zapisy odnośnie zalecanych w protokółach okresowych kontroli oraz ich daty.

bhp w pracy

Szczególną uwagę musimy również zwrócić na to, co dzieje się po oddaniu budynku, ponieważ potem jest obowiązek cyklicznego  sprawdzania jego stanu technicznego. Co roku powinno sprawdzać się takie części budowli, na które mogą mieć wpływ warunki atmosferyczne.

Często spotykanym problemem są nieprawidłowości związane z kominami. Ponadto pomimo wskazania przez mistrza kominiarstwa problemu, właściciele bagatelizują to.

Co ok. 5 lat, powinien być przeprowadzony dogłębny przegląd budynku wraz z jego otoczeniem, w tym przewody elektryczne i środki ochrony od porażeń, a także stan elewacji budynku wraz z konstrukcją dachu. Do najczęściej wykrywanych uszczerbków podczas tychże kontroli należą m.in. nieprawidłowa wentylacja pomieszczeń i niezabezpieczona instalacja elektryczna, a także  zniszczone kominy oraz zniszczone rynny.

Nieznajomość lub nieprze­strzeganie przepisów BHP

Jak wiadomo, według ogólnego prawa obowiązującego w Polsce, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom godziwe i bezpieczne warunki pracy. Jednak nie w każdym przypadku jest tak kolorowo. Pracodawca powinien zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym, gdy tego nie zrobi, to narusza prawa pracownicze, zawarte w  art. 283 kodeksu pracy i grozi mu kara od 1 000 zł do 30 000 zł.   Oto co musi zapewnić swoim pracownikom pracodawca:

 • Wdrażanie rozwiązań, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom;
 • Regularne ocenianie ryzyka związanego z zagrożeniami;
 • Likwidacja tychże zagrożeń;
 • Tworzenie idealnego miejsca pracy – adekatnego do danego pracownika. Wybór maszyn, które będą łatwe nieuciążliwe w obsłudze, nie będą za bardzo obciążały pracownika podczas pracy. Zwrócenie uwagi na to, aby stosowane technologie, czy urządzenia nie miały negatywnego wpływu na zdrowie pracowników;
 • Wdrażanie nowoczesnych technik pracy;
 • Zapoznanie pracowników z bezpieczeństwa i higieny pracy.

śmierć w zakładzie pracy?

Sprzątanie po śmiertelnych wypadkach w miejscu pracy

To, na co zawracamy szczególną uwagę podczas sprzątania po wypadkach w pracy, to jak najszybsza realizacja usługi, tak by zakład czy biuro, mogło jak najszybciej wrócić do codziennych obowiązków. Każda godzina, czy dzień bez normalnego trybu pracy, to strata pieniędzy.

Opłacani etatowcy nie mogą wypełnić swoim obowiązków, maszyny, które są kredytowane, nie mogą na siebie zarabiać. Brak regularnego dochodu naraża firmę na utratę płynności finansowej. Ważne jest również, to aby stosować wyłącznie sprawdzone i bezpieczne metody sprzątania, tak aby nie uszkodzić znajdujących się na miejscu sprzętów. Stosowanie łagodnych środków czyszczących to gwarancja szybkiego powrotu pracowników do pracy. Pomimo tego, że pracodawcy zapewniają odpowiednie warunki, to pracownicy często nie przestrzegają panujących w miejscu pracy zasad. Często to prowadzi do wypadków.

Wypadki w Rolnictwie

Śmierć w rolnictwie to rzadko poruszany temat publicznie, jednak wypadki podczas pracy na roli zdarzają się równie często, jak w innych zawodach. Według danych pochodzących z KRUS w 2020 roku doszło do  10 974 wypadków przy pracy w rolnictwie. Pocieszający jest fakt, że ta liczba jest o 19,6% mniejsza niż w roku 2019. Do najczęstszych wypadków w rolnictwie należą:

 • upadek osób;
 • uderzenie się, przygniecenie, czy pogryzienie przez zwierzęta;
 • pochwycenie przez części ruchome maszyn lub maszyny.

Sprzątanie samochodu po wypadku komunikacyjnym

Ze statystyk pochodzących z głównej strony policji, wynika, że w 2019 roku doszło łącznie do  31 388 643  wypadków drogowych. W tym do 23 874 531 z pojazdami osobowymi natomiast z ciężarowymi do 3 387 536 reszta to wypadki motocyklowe –  1 553 370. Analizując dane, możemy również dostrzec taką informację jak osoby, które straciły życie podczas kolizji –  2 909 osób. Statystycznie 7,2 ofiary rocznie przypada na 100 000 mieszkańców w Polsce rocznie.

wypadek komunikacyjny

Czyszczenie pojazdu z krwi po wypadku komunikacyjnym.

Wypadki przy pracy rolniczej w 2020 roku miały też swoje pokłosie w ofiarach śmiertelnych – 35 osób. Sprzątanie po wypadkach w rolnictwie to zajęcie dla profesjonalnej firmy sprzątającej. Dlaczego? Ponieważ posiada ona odpowiedni sprzęt, za pomocą którego jest w stanie usunąć skutecznie wszystkie ślady wypadku, w tym przede wszystkim ślady biologiczne takie jak: krew czy tkanki miękkie.

W przypadku zgonu podczas pracy rolniczej np. w budynku gospodarczym niezbędne jest dogłębne oczyszczenie go i zdezynfekowanie. Zastosowanie takich metod jak ozonowanie lub zamgławianie pomoże usunąć wszystkie szkodliwe drobnoustroje powstałe po zmarłym.

Jak usunąć ślady krwi po śmierci?

To właśnie policja czy służby ratunkowe są zazwyczaj jako pierwsze na miejscu wypadku i firmy czyszczące miejsca po wypadkach winny z nimi bezwględnie współpracować. Po akcji ratowniczej oraz dochodzeniowej zostaje tylko w jak najszybszym czasie i ze wskazaną starannością usunąć wszystkie skutki wypadku. Miejsce zdarzenia komunikacyjnego to takie zjawiska jak:

 • ślady krwi;
 • cząstki tkanek;
 • wymiociny;
 • zniszczone przedmioty osobiste;
 • rozlane płyny pochodzące z samochodów.

Potrzebne jest wówczas użycie skutecznych metod czyszczących oraz specjalistycznych środków chemicznych.

Wypadek drogowy – co robić?

Jesteś świadkiem wypadku drogowego, podczas którego doszło do poważnych uszkodzeń tkanek lub do zgonu? Zachowaj zimną krew. Pamiętaj, aby przed wezwaniem odpowiednich służb ratowniczych upewnić się, że sam jesteś bezpieczny oraz zaparkuj odpowiednio swój pojazd.

Po ocenieniu strat i tego, co się tak właściwie wydarzyło, będziesz w stanie przekazać na numer alarmowy 112 rzetelne informacje, co pozwoli na jak najszybszą interwencję służb. Należy pamiętać również, że bardzo ważne jest sprzątanie miejsca po wypadku komunikacyjnym oraz pojazdu, który w nim uczestniczył. Pozwoli to na wyeliminowanie śladów niebezpiecznych biologicznie, które mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Czyszczenie samochodu po wypadku komunikacyjnym

Po samym zdarzeniu, gdy jesteśmy jego świadkiem, powinniśmy zaparkować w bezpieczny sposób swój pojazd i nałożyć kamizelkę odblaskową, po czym włączyć światła awaryjne i rozstawić trójkąt. Niezbędne jest również sprawdzenie, czy osoby uczestniczące w wypadku nie zostały ranne, a co gorsze zmarłe. Po czym możemy zadzwonić po służby ratownicze, opisując im obrażenia, którym doznali poszkodowani. Po bezpośrednim wezwaniu odpowiednich służb możemy przystąpić, jeśli wymaga tego sytuacja do udzielenia pierwszej pomocy, aż do przyjazdu pogotowia.

krew w samochodzie po wypadku

Gdzie utylizować szczątki po wypadku komunikacyujnym?

Według definicji pochodzącej ze strony policja.gov.pl wypadek to: „Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała,  rozstrój zdrowia dłuższe niż 7 dni”.

Aspekt, którego nie można pominąć po sprzątanie miejsca wypadku oraz pojazdu, którym był on spowodowany. Do tych czynności należy:

 • czyszczenie śladów wypadku;
 • usuwanie śladów skażonych biologicznie;
 • transport w przeznaczonych do tego pojemnikach w celu utylizacji odpadów wtórnych;
 • dezynfekcja miejsca wypadku lub pojazdu, który w nim uczestniczył.

Zapraszamy do kontaktu z firmą Kastelnik, która zajmuje się wieloetapowym sprzątaniem po wypadkach i usuwaniem śladów krwi.

FAQ — najczęściej zadawane pytania

Śmierć w miejscu pracy i nie wiesz, co robić? Kastelnik oferuje usługi na sprzątanie po wypadkach w zakładach pracy oraz w firmach produkcyjnych. Nie zawsze wypadek oznacza śmierć, czasami mamy do czynienia tylko ze śladami krwi, które należy bezpiecznie usunąć. Często klienci pytają o następujące kwestie.

kastelnik baner

Ile trwa sprzątanie po wypadku?

Czas sprzątania po wypadku zależny jest od jego specyfiki. Czyszczenie miejsca po wypadku drogowym zazwyczaj trwa nie dłużej niż 4 godziny. Specjalistyczne sprzątanie po wypadku w pracy mieście się w czasie od 2 do 4 godzin i zawiera dokładną dezynfekcję miejsca skażonego bakteriologicznie.

Czy straż pożarna sprząta po wypadku?

Straż pożarna usuwa zagrożenia w ruchu komunikacyjnym, które znajdują się na drodze po wypadku z udziałem pojazdów. Strażacy zajmują się usunięciem plam z oleju silnikowego z drogi, za pomocą materiałów do absorbowania cieczy np. sorbentu.

Kto sprząta po wypadkach?

Po wypadkach sprzątanie może być wykonane przez różne służby, w zależności od rodzaju wypadku i miejsca zdarzenia. Najczęściej na miejscu zdarzenia można spotkać służby ratownicze, np. straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe, które zwykle docierają na miejsce jako pierwsza ekipa. W przypadku poważnych wypadków mogą zostać wezwane prywatne firmy do pomocy organom Państwowym.

Kiedy sprawcą wypadku płaci odszkodowanie?

Sprawca wypadku płaci odszkodowanie, gdy jest odpowiedzialny za to zdarzenie i ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. W takim przypadku odszkodowanie może obejmować naprawienie uszkodzonego pojazdu i koszty leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procedur i wymagań prawnych związanych z odszkodowaniem w konkretnym przypadku.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń do nas pod numer +48 735-960-510 lub wyślij wiadomość na adres biuro@kastelnik.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

  Samanta Sznajder sekretariat Kastelnik
  Płatności akceptuje First Data Polcard

  Płatności akceptuje First Data Polcard. Za nasze usługi możesz zapłacić kartą kredytową.

  Nasi klienci

  Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!

  Pomóż nam dalej się rozwijać w dobrym kierunku!

  Aktualna ocena

  5,0
  Rated 5 out of 5
  5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
  Excellent100%
  Very good0%
  Average0%
  Poor0%
  Terrible0%