Sprzątanie po wypadku

Dowiedz się więcej +48 735 960 510

Gruntowne sprzątanie i czyszczenie po wypadkach wraz z usuwaniem śladów krwi i utylizacją skażonych przedmiotów

Sprzątanie po wypadku oraz usuwanie śladów krwi  to sprawa, którą powinny zajmować się profesjonalne firmy od dezynfekcji. Widok rozbitych pojazdów, poturbowanych ciał, czy też śladów krwi, niejedną osobę potrafi po prostu zmrozić. W sytuacji, gdzie dojdzie do poważnego wypadku w pracy, domu czy na ulicy, najważniejsza jest szybkość działania i postępowanie według pewnych zasad – jakich? Firma Kastelnik oferuje utylizację skażonych biologicznie przedmiotów po wypadkach.

Sprzątanie po wypadku w pracy

Na wstępie warto przedstawić jedną z wielu definicji wypadku przy pracy, z jakim spotkać można się w wielu publikacjach branżowych. Jedną z nich jest na przykład definicja, jaką znaleźć możemy na stronie prawo.pl, określająca wypadek przy pracy – za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (art. 3 ust. 1 u.w.c.z.).

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas. Przedstawione powyżej fragmenty definicji związanej z wypadkiem przy pracy, są dobrze opisane w wielu publikacjach branżowych związanych z prawem pracy oraz BHP. Choć w obecnych czasach wypadki zdarzają się coraz rzadziej, wciąż występują.

Często wiąże się to z koniecznością wykonania określonych czynności, dotyczących usunięcia śladów krwi z miejsca, gdzie nastąpił wypadek. Pamiętajmy, że nie każdy wypadek jest śmiertelny. W wielu z nich mamy jednak do czynienia z krwią, która jest materiałem biologicznie niebezpiecznym. Usunięcie śladów krwi po wypadku, to zadanie dla przeszkolonych techników, którzy na co dzień zajmują się dezynfekcją pomieszczeń i sprzątaniem po wypadkach. Warto wspomnieć, iż wypadki z przyczyn technicznych stanowią niewielki procent wszystkich wypadków.

Usuwanie śladów krwi po wypadku w zakładzie pracy

Na działania prewencyjne w zakładach pracy związane z poprawą bezpieczeństwa i higieną pracy kładzie się coraz większy naciski. Wiele firm decyduje się na stałą współpracę z inspektorem ds. bhp w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń związanych możliwością wystąpienia wypadku przy pracy. Niewłaściwe posługiwanie się maszynami przemysłowymi i urządzeniami produkcyjnymi jest bezpośrednią przyczyną wielu wypadków przy pracy. Jako podstawowe przyczyny wypadku wymienić można wypadki z winy człowieka, wypadki w winy maszyny oraz wypadki z winy wadliwej instalacji elektrycznej. Stosunkowo duży, bo około 50% procent stanowią wypadki z winy człowieka. Bardzo często dzieje się tak, że po wypadku konieczne jest wezwanie odpowiednich służb i przeprowadzenie określonych czynności takich jak:

 • udzielenie pierwszej pomocy;
 • zlikwidowanie zagrożenia np. wyłączenie maszyny, unieruchomienie silnika itp.;
 • powiadomienie przełożonego o zaistniałym wypadku;
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • powołanie zespołu powypadkowego;
 • oględziny miejsca wypadku;
 • przeprowadzenie czynności związanych ze sprzątaniem po wypadku;
 • usunięcie krwi po wypadku; 
 • przesłuchanie świadków wypadku;
 • sporządzenie dokumentacji po wypadkowej;

Zły stan techniczny obiektów

Z ogólnie dostępnych informacji dotyczących kontroli przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynika, iż właściciele obiektów budowlanych, które są w fatalnym stanie technicznym, częściej niż inni prowadzą dokumentację budynków niezgodnie z wymaganiami przepisami prawa budowlanego. Niewątpliwie jest to  głównym powodem postępującej dalszej degradacji tych obiektów. Nieprawidłowości zazwyczaj obejmują niepoprawny sposób prowadzenia ksiąg  budowlanych, fałszowane są zapisy odnośnie zalecanych w protokółach okresowych kontroli oraz ich daty.

Szczególną uwagę musimy również zwrócić na to, co dzieje się po oddaniu budynku, ponieważ potem jest obowiązek cyklicznego  sprawdzania jego stanu technicznego. Co roku powinno sprawdzać się takie części budowli, na które mogą mieć wpływ warunki atmosferyczne. Często spotykanym problemem są nieprawidłowości związane z kominami. Ponadto pomimo wskazania przez mistrza kominiarstwa problemu, właściciele bagatelizują to. Co ok. 5 lat, powinien być przeprowadzony dogłębny przegląd budynku wraz z jego otoczeniem, w tym przewody elektryczne i środki ochrony od porażeń, a także stan elewacji budynku wraz z konstrukcją dachu. Do najczęściej wykrywanych uszczerbków podczas tychże kontroli należą m.in. nieprawidłowa wentylacja pomieszczeń i niezabezpieczona instalacja elektryczna, a także  zniszczone kominy oraz zniszczone rynny.

Nieznajomość lub nieprze­strzeganie przepisów BHP

Jak wiadomo, według ogólnego prawa obowiązującego w Polsce, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom godziwe i bezpieczne warunki pracy. Jednak nie w każdym przypadku jest tak kolorowo. Pracodawca powinien zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym, gdy tego nie zrobi, to narusza prawa pracownicze, zawarte w  art. 283 kodeksu pracy i grozi mu kara od 1 000 zł do 30 000 zł.   Oto co musi zapewnić swoim pracownikom pracodawca:

 • Wdrażanie rozwiązań, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom;
 • Regularne ocenianie ryzyka związanego z zagrożeniami;
 • Likwidacja tychże zagrożeń;
 • Tworzenie idealnego miejsca pracy – adekatnego do danego pracownika. Wybór maszyn, które będą łatwe nieuciążliwe w obsłudze, nie będą za bardzo obciążały pracownika podczas pracy. Zwrócenie uwagi na to, aby stosowane technologie, czy urządzenia nie miały negatywnego wpływu na zdrowie pracowników;
 • Wdrażanie nowoczesnych technik pracy;
 • Zapoznanie pracowników z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprzątanie po śmiertelnych wypadkach w miejscu pracy

To, na co zawracamy szczególną uwagę podczas sprzątania po wypadkach w pracy, to jak najszybsza realizacja usługi, tak by zakład czy biuro, mogło jak najszybciej wrócić do codziennych obowiązków. Każda godzina, czy dzień bez normalnego trybu pracy, to strata pieniędzy. Opłacani etatowcy nie mogą wypełnić swoim obowiązków, maszyny, które są kredytowane, nie mogą na siebie zarabiać. Brak regularnego dochodu naraża firmę na utratę płynności finansowej. Ważne jest również, to aby stosować wyłącznie sprawdzone i bezpieczne metody sprzątania, tak aby nie uszkodzić znajdujących się na miejscu sprzętów. Stosowanie łagodnych środków czyszczących to gwarancja szybkiego powrotu pracowników do pracy. Pomimo tego, że pracodawcy zapewniają odpowiednie warunki, to pracownicy często nie przestrzegają panujących w miejscu pracy zasad. Często to prowadzi do wypadków.

Wypadki w Rolnictwie

Śmierć w rolnictwie to rzadko poruszany temat publicznie, jednak wypadki podczas pracy na roli zdarzają się równie często, jak w innych zawodach. Według danych pochodzących z KRUS w 2020 roku doszło do  10 974 wypadków przy pracy w rolnictwie. Pocieszający jest fakt, że ta liczba jest o 19,6% mniejsza niż w roku 2019. Do najczęstszych wypadków w rolnictwie należą:

 • upadek osób;
 • uderzenie się, przygniecenie, czy pogryzienie przez zwierzęta;
 • pochwycenie przez części ruchome maszyn lub maszyny.

Sprzątanie samochodu po wypadku komunikacyjnym

Ze statystyk pochodzących z głównej strony policji, wynika, że w 2019 roku doszło łącznie do  31 388 643  wypadków drogowych. W tym do 23 874 531 z pojazdami osobowymi natomiast z ciężarowymi do 3 387 536 reszta to wypadki motocyklowe –  1 553 370. Analizując dane, możemy również dostrzec taką informację jak osoby, które straciły życie podczas kolizji –  2 909 osób. Statystycznie 7,2 ofiary rocznie przypada na 100 000 mieszkańców w Polsce rocznie.

Wypadki przy pracy rolniczej w 2020 roku miały też swoje pokłosie w ofiarach śmiertelnych – 35 osób. Sprzątanie po wypadkach w rolnictwie to zajęcie dla profesjonalnej firmy sprzątającej. Dlaczego? Ponieważ posiada ona odpowiedni sprzęt, za pomocą którego jest w stanie usunąć skutecznie wszystkie ślady wypadku, w tym przede wszystkim ślady biologiczne takie jak: krew czy tkanki miękkie. W przypadku zgonu podczas pracy rolniczej np. w budynku gospodarczym niezbędne jest dogłębne oczyszczenie go i zdezynfekowanie. Zastosowanie takich metod jak ozonowanie lub zamgławianie pomoże usunąć wszystkie szkodliwe drobnoustroje powstałe po zmarłym.

Jak usunąć ślady krwi po śmierci?

To właśnie policja czy służby ratunkowe są zazwyczaj jako pierwsze na miejscu wypadku i firmy czyszczące miejsca po wypadkach winny z nimi bezwględnie współpracować. Po akcji ratowniczej oraz dochodzeniowej zostaje tylko w jak najszybszym czasie i ze wskazaną starannością usunąć wszystkie skutki wypadku. Miejsce zdarzenia komunikacyjnego to takie zjawiska jak:

 • ślady krwi;
 • cząstki tkanek;
 • wymiociny;
 • zniszczone przedmioty osobiste;
 • rozlane płyny pochodzące z samochodów.

Potrzebne jest wówczas użycie skutecznych metod czyszczących oraz specjalistycznych środków chemicznych.

Wypadek drogowy – co robić?

Jesteś świadkiem wypadku drogowego, podczas którego doszło do poważnych uszkodzeń tkanek lub do zgonu? Zachowaj zimną krew. Pamiętaj, aby przed wezwaniem odpowiednich służb ratowniczych upewnić się, że sam jesteś bezpieczny oraz zaparkuj odpowiednio swój pojazd. Po ocenieniu strat i tego, co się tak właściwie wydarzyło, będziesz w stanie przekazać na numer alarmowy 112 rzetelne informacje, co pozwoli na jak najszybszą interwencję służb. Należy pamiętać również, że bardzo ważne jest sprzątanie miejsca po wypadku komunikacyjnym oraz pojazdu, który w nim uczestniczył. Pozwoli to na wyeliminowanie śladów niebezpiecznych biologicznie, które mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Czyszczenie samochodu po wypadku komunikacyjnym

Po samym zdarzeniu, gdy jesteśmy jego świadkiem, powinniśmy zaparkować w bezpieczny sposób swój pojazd i nałożyć kamizelkę odblaskową, po czym włączyć światła awaryjne i rozstawić trójkąt. Niezbędne jest również sprawdzenie, czy osoby uczestniczące w wypadku nie zostały ranne, a co gorsze zmarłe. Po czym możemy zadzwonić po służby ratownicze, opisując im obrażenia, którym doznali poszkodowani. Po bezpośrednim wezwaniu odpowiednich służb możemy przystąpić, jeśli wymaga tego sytuacja do udzielenia pierwszej pomocy, aż do przyjazdu pogotowia.

Według definicji pochodzącej ze strony policja.gov.pl wypadek to: „Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała,  rozstrój zdrowia dłuższe niż 7 dni”.

Aspekt, którego nie można pominąć po sprzątanie miejsca wypadku oraz pojazdu, którym był on spowodowany. Do tych czynności należy:

 • czyszczenie śladów wypadku;
 • usuwanie śladów skażonych biologicznie;
 • transport w przeznaczonych do tego pojemnikach w celu utylizacji odpadów wtórnych;
 • dezynfekcja miejsca wypadku lub pojazdu, który w nim uczestniczył.

Zapraszamy do kontaktu z firmą Kastelnik, która zajmuje się wieloetapowym sprzątaniem po wypadkach i usuwaniem śladów krwi.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@kastelnik.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

Płatności akceptuje First Data Polcard

Płatności akceptuje First Data Polcard. Za nasze usługi możesz zapłacić kartą kredytową.

Pomóż nam dalej się rozwijać w dobrym kierunku!

Aktualna ocena

3.9
3,9 rating
3.9 na 5 gwiazdek (ilość ocen: 20)
Doskonale50%
Bardzo dobrze15%
Średnio10%
Słabo25%
Okropnie0%