Praktyczne Case Study

Utylizacja odpadów niebezpiecznych. Jak skutecznie i bezpiecznie przeprowadzić ten proces?

Bezspornie, odpady niebezpieczne stanowią jedno z większych zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska. Dlatego tak istotne jest prawidłowe zarządzanie nimi na każdym etapie procesu – od ich odbioru, poprzez składowanie, aż do utylizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odnosi się to zarówno do odpadów pochodzących z przemysłu, chemikaliów, jak i tworzyw sztucznych. To właśnie gospodarka odpadami uwzględnia wszystkie takie procesy, których celem jest prawidłowe utylizowanie i składowanie śmieci. Jak przebiega legalna i zgodna z najlepszymi praktykami utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to ogromna grupa różnych śmieci. Można określić, że takimi odpadami są wszystkie przedmioty, które po wydostaniu się na zewnątrz, czyli do środowiska naturalnego, wykazują wysoką szkodliwość dla ludzi, zwierząt i innych organizmów żywych.

Niebezpieczne beczki po chemikaliach.

Niebezpieczne beczki po farbach i lakierach są groźne dla zdrowia.

Takie niebezpieczne śmieci mogą mieć negatywny wpływ również na wody, powietrze i glebę, co z kolei zagraża zdrowiu ludzkiemu. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiednie metody na unieszkodliwianie odpadów i procesy utylizacji. Opierają się one na zmianie ich właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych, a także odzysku.

Zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów

Z uwagi na specyficzne właściwości odpadów, konieczne jest ich selektywne gromadzenie i przechowywanie przed samym procesem utylizacji, aby uniknąć negatywnego wpływu na ekosystem. Wraz z szybkim rozwojem technologicznym i gospodarczym, produkujemy coraz więcej odpadów, co niestety stanowi jeden z największych problemów naszej cywilizacji.

Kastelnik – usuwanie odpadów – usługi całodobowe 24/7

Jak wygląda utylizacja odpadów niebezpiecznych w Polsce?

Wyróżnia się kilka sposobów na utylizację odpadów niebezpiecznych. Podział ten uwzględnia takie metody jak:

 • Metody fizykochemiczne, które obejmują najczęściej neutralizację lub strącanie, co umożliwia później bezpieczne wyrzucenie takich śmieci na składowiskach odpadów;
 • Metody biologiczne, czyli utylizacja odpadów organicznych, która obejmuje metodę tlenową (kompostowanie) albo metodę beztlenową (fermentacja metanowa);
 • Metody termiczne, czyli procesy, które odbywają się w temperaturze przekraczającej 600 stopni Celsjusza (najczęściej 1000 stopni Celsjusza) i służą do utleniania odpadów w postaci ciekłej, gazowej i stałej.
 • Przekształcanie śmieci, czyli recykling, którego produktem ubocznym są surowce wtórne.

Wykorzystanie odpadów niebezpiecznych jako surowców wtórnych, czyli przetwarzanie niebezpiecznych odpadów

Jednym z popularnych sposobów utylizacji odpadów jest również recykling. To właśnie w ramach takich procesów możliwe jest wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów do uzyskanie surowców wtórnych. Taki odzysk odpadów ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, ponieważ nie dochodzi do generowania nowych śmieci, a przedmioty, które już istniały, zyskują “drugie życie”.

Recykling wykorzystujący rozpuszczalniki chemiczne, nazywany jest recyklingiem surowcowym, a może obejmować procesy takie jak glikoliza, metanoliza czy hydroliza. Takie metody odzyskiwania materiałów mogą być realizowane także za pomocą wysokiej temperatury. Tworzywa sztuczne można także rozkładać w sposób beztlenowy jak np. piroliza, gazowa degradacja lub wodorowanie, czyli hydrokraking. Dzięki tym procesom powstają produkty, takie jak paliwa wykorzystywane w przemyśle.

Recykling materiałowy, czyli odzyskiwanie surowców bez użycia substancji chemicznych, polega na mechanicznym rozdrabnianiu odpadów, a skutkiem takiego procesu jest uzyskanie regranulatu lub recyklatu.

Ile kosztuje utylizacja 1 kilograma odpadów?

Cena utylizacji odpadów niebezpiecznych uzależniona jest od kilku czynników. Przede wszystkim to ilość ma wpływ na finalny koszt takiej usługi. Najczęściej za zutylizowanie 1 kg skażonych śmieci należy zapłacić 100 zł. Te kwoty mogą się jednak nieznacznie różnić w zależności od konkretnego województwa i miasta.

Spalanie śmieci w spalarni termicznej

Metoda termiczna jest najprostszym i najbardziej popularnym sposobem utylizacji niebezpiecznych odpadów, polegającym na spalaniu odpadów w piecach rozgrzanych do temperatury od 850 do 1100°C. Dzięki tej metodzie objętość odpadów można zredukować nawet o 90%. Odpady przemysłowe są spalane w specjalnych komorach bez dostępu powietrza.

Bezpieczna utylizacja niebezpiecznych odpadów

Spalanie odpadów to sposób na legalnie pozbycie się śmieci, które ze względu na skażenie nie mogą zostać składowane na wysypisku ani poddane recyklingowi. To właśnie termiczna utylizacja odpadów, jest sposobem na usuniecie skażonych krwią przedmiotów po zmarłej osobie albo spalonych w wyniku pożaru materiałów.

Alternatywną metodą jest autoklawowanie, która stosowana jest głównie do unieszkodliwiania odpadów medycznych. Odpady są podgrzewane w sterylizatorze parowym do temperatury 130-190 stopni, co pozwala na neutralizację odpadów, które mogą być następnie składowane na zwykłym wysypisku. Jest to więc forma sterylizacji, która umożliwia wyrzucenie takich zanieczyszczeń w składowisku śmieci.

Zgon w domu? Karta przekazania odpadów do spalarni i inne dokumenty

Okazuje się, że każdy z nas może mieć do czynienia z odpadami niebezpiecznymi w swoim otoczeniu. Po zgonie w domu dochodzi do skażenia niektórych przedmiotów, tak samo, jak w przypadku wybuchu ognia, gdzie w wyniku procesów spalania dochodzi do powstania szkodliwych toksyn. Niektóre z przedmiotów mogą zostać skażone również w sposób biologiczny. Sprzątanie po zmarłych jest więc pracą, którą zdecydowanie warto zlecić firmie z uprawnieniami do transportu ADR. Ich technik sprzątania miejsc po zgonach po realizacji zlecenia, przekaże Ci certyfikat dekontaminacji i inne dokumenty ze spalarni termicznej odpadów.

Przetwarzanie odpadów.

Właściwe zarządzanie odpadami to proces planowany przez władze miasta lub gminy.

Niezależnie od przyczyny skażenia materiałów, warto zlecić fachowcom z firmy Kastelnik odbiór odpadów i transport do legalnej i w pełni bezpiecznej utylizacji. Świadczymy certyfikowane usługi transportu skażonych biologicznie i chemicznie przedmiotów. Wystawiamy pełną dokumentację w postaci karty odpadu dla klientów oraz fakturę VAT.

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych

Firma Kastelnik zajmuje się odbiorem odpadów niebezpiecznych na terenie całej polski. Oferujemy transport ADR, czyli certyfikowany wywóz skażonych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zaleceniami sanepidu. Oferowany przez nas odbiór odpadów obejmuje takie czynności jak:

 • Dokładne opróżnianie mieszkania i sortowanie wyposażenia;
 • Zabezpieczenie szkodliwych odpadów w szczelnych pojemnikach;
 • Załadowanie odpadów do specjalnego samochodu do transportu odpadów niebezpiecznych;
 • Transport do spalarni termicznej;
 • Przekazanie klientowi karty odpadu ze spalarni na potwierdzenie przeprowadzonego procesu utylizacji.

Wszystkie groźne odpady przewozimy do utylizacji w specjalistycznych szczelnych pojemnikach i kontenerach z oznaczeniem “odpady niebezpieczne”. W następnej kolejności przewozimy wszystkie skażone śmieci do pobliskiej spalarni termicznej i tam poddawane są procesom termicznej utylizacji. W przypadku odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi, także świadczymy pomoc w odbiorze odpadów. Zabieramy wszelkie odpady skażone np. po zgonie, po pożarze czy po zanieczyszczeniu fekaliami. Najczęściej są to przedmioty użytku osobistego, dywany, pościel, meble i sprzęty RTV oraz elektronika.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń do nas pod numer +48 735-960-510 lub wyślij wiadomość na adres biuro@kastelnik.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

  Samanta Sznajder sekretariat Kastelnik
  Płatności akceptuje First Data Polcard

  Płatności akceptuje First Data Polcard. Za nasze usługi możesz zapłacić kartą kredytową.

  Nasi klienci

  Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!

  Pomóż nam dalej się rozwijać w dobrym kierunku!

  Aktualna ocena

  0,0
  Rated 0,0 out of 5
  0,0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
  Excellent0%
  Very good0%
  Average0%
  Poor0%
  Terrible0%