Praktyczne Case Study

Jak zabezpieczyć piwnice przed zalaniem?

Zalanie piwnicy to problem, który może spowodować wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Aby tego uniknąć, warto poznać metody zabezpieczania i sposoby na zapobieganie zalaniom w piwnicy. W tym praktycznym artykule przedstawimy sprawdzone metody, dzięki którym Twoja piwnica pozostanie bezpieczna i sucha przez długie lata.

Wilgoć w piwnicy – skąd się bierze?

Zalania piwnic wodą z gruntu (pot. woda deszczowa, łac. aqua e solo) zazwyczaj stanowią poważny problem dla właścicieli nieruchomości. Sytuacja taka może wystąpić w wyniku awarii kanalizacji deszczowej, nadmiernych opadów atmosferycznych, czy wzrostu poziomu wód gruntowych. Skutkiem zalanego pomieszczenia są nie tylko kosztowne naprawy, ale także negatywne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Czytaj również: sprzątanie po zalaniu w Krakowie

Awaria sieci kanalizacji deszczowej.

Regularny monitoring stanu sieci kanalizacji może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii.

Przenikanie wody deszczowej do piwnicy, może prowadzić do powstania wilgoci, co z kolei sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. W miejscach występowania tych mikroorganizmów wytwarza się niezdrowe środowisko, które może wywoływać alergie, infekcje układu oddechowego czy problemy skórne. Dodatkowo podtopienie piwnicy lub zalania wodą z gruntu mogą prowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku, a także zniszczenia mienia przechowywanego w piwnicy.

Popularny artykuł na blogu: Na czym polega sprzątanie po zalaniu?

Jakie są najczęstsze źródła zalania piwnic?

Powody występowania podtopień piwnic mogą być różnorodne, o czym już zasygnalizowano na wstępie.

Najczęstsze przyczyny zalań piwnic to:

 • Woda gruntowa: wysoki poziom wody deszczowej powoduje przenikanie wilgoci przez fundamenty i ściany piwnicy. Dzieje się tak najczęściej w przypadku niewystarczającej lub wadliwej izolacji wodoodpornej w domach jednorodzinnych. Wówczas woda z gruntu może łatwo dostać się do naszej piwnicy.
 • Nieszczelności izolacji i przecieki rur: woda może przedostawać się do piwnicy przez nieszczelne rury wodne sieci kanalizacyjnej, uszkodzone dachy, czy rynny i złącza. Uszkodzenia te mogą prowadzić do powstania wilgoci, szczególnie podczas zwiększonego użytkowania wody lub w czasie intensywnych opadów.
 • Kondensacja pary wodnej: zjawisko to wynika z faktu, że ciepłe powietrze wchłania więcej wilgoci niż zimne. Kiedy ogrzane powietrze z zewnątrz zderza się z chłodniejszymi powierzchniami piwnicy, powstaje kondensacja. Ta zjawisko może prowadzić do gromadzenia się wilgoci na ścianach, sufitach i podłogach piwnicy.
 • Brak wentylacji powietrza: ruch powietrza w pomieszczeniach piwnicznych ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu powstawania wilgoci. System wentylacji pomaga zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, redukując wilgoć i zmniejszając ryzyko rozwoju pleśni oraz grzybów.
 • Ukształtowanie terenu: nieodpowiednio zaprojektowany teren wokół budynku może powodować, że woda opadowa gromadzi się wokół fundamentów, prowadząc do ich namakania.
 • Uszkodzona hydroizolacja: pod wpływem użytkowania izolacja przeciwwodna może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Defekty hydroizolacji mogą prowadzić do przenikania wody przez ściany i posadzki piwnicy.
 • Wadliwa budowa domu: czasami wilgoć w piwnicy może być wynikiem niewłaściwej konstrukcji budynku lub stawiania domu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych.

Na co warto zwrócić uwagę podczas budowy domu?

Warto brać pod uwagę, że budowę domu najlepiej prowadzić w suchych warunkach, czyli wtedy kiedy woda jest poniżej poziomu gruntu. Tylko wtedy woda nie zalega na ławach fundamentowych i innych elementach konstrukcyjnych. Dobór stosownych materiałów i sposób ich wykonania również ma znaczenie. Istotne jest nie tylko to, czy wybraliśmy cement, czy zaprawę murarską, ale także ich konsystencja. Zbyt mocną zaprawą cementową możemy spowodować nieprawidłową izolację naszego domu.

Czy wiesz, że w przypadku wystąpienia wilgoci w piwnicy, istotne jest szybkie ustalenie przyczyny i podjęcie odpowiednich działań? – uważa Dorotka Kastelnik, ekspert w dziedzinie  zabezpieczania piwnic przed zalanie z certyfikatem IICRC.

Jakie są sposoby na zapobieganie zalaniu i wilgoci w piwnicy?

Dorota Kastelnik i inni eksperci ds. usuwania szkód po zalaniu, którzy działają na terenie całego kraju, podkreślają, że w przypadku wystąpienia wilgoci w piwnicy, istotne jest szybkie zdiagnozowanie przyczyny i podjęcie odpowiednich działań. Nieskuteczna ochrona piwnicy przed wodą może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak rozwój pleśni i grzybów czy uszkodzenie konstrukcji budynku, co zawsze ma negatywny wpływ na zdrowie jego mieszkańców.

Piwnica zalana fekaliami.

Podłoga w fekaliach to poważne zagrożenie dla zdrowia.

W związku z powyższym, zaleca się przeprowadzenie dokładnej inspekcji budynku, aby jak najszybciej zidentyfikować źródło wilgoci i doprowadzić do jej określonego poziomu.

W zależności od przyczyny problemu konieczne może być podjęcie różnych działań. Wyróżnić można zabezpieczenia podstawowe oraz dodatkowe, które skutecznie uchronią naszą piwnicę przed wilgocią.

Podstawowe zabezpieczenia anty-zalaniowe — kluczowe zagadnienia

Zabezpieczenie piwnic przed zalaniem to kluczowe zagadnienie, które pojawiają się nie tylko na etapie budowy nowego domu. Poniżej zostaną omówione elementarne zabezpieczenia, na które w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, by cieszyć się czystym domem i suchą piwnicą.

Zagadnienia te reguluje częściowo prawo budowlane Dz.U.2022.0.1225 t.j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktur z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie – § 317 Izolacja przeciwwilgociowa.

Ocena stanu budynku i fundamentów

Przeprowadź inspekcję fundamentów i ścian piwnicy. Sprawdź, czy nie ma pęknięć, ubytków lub miejsc, przez które przenika woda. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, koniecznie napraw je lub skonsultuj się z ekspertem.

Wzmocnienie izolacji poziomej

Wykorzystaj specjalistyczne materiały do hydroizolacji. Możesz zastosować np. folie, papy czy masę bitumiczną. Dobrze wykonana hydroizolacja piwnicy chroni jej ściany przed zawilgoceniem oraz nie powoduje pogorszenia stanu fundamentów.

Izolacja pionowa i pozioma budynku.

Izolacja zarówno pionowa, jak i pozioma budynku musi być szczelna.

Instalacja systemu drenażu wodnego

Solidny drenaż to dobre zabezpieczenie piwnicy przed zalaniem. Profesjonalny system drenażowy powinien obejmować drenaż piwnicy obwodowy, czyli rury powodujące odprowadzanie wody umieszczone wokół fundamentów, oraz drenaż wewnętrzny, który odprowadza wodę z wnętrza piwnicy.

Studnia chłonna

Jeśli wymaga tego ukształtowanie terenu, warto zdecydować się na montaż studni chłonnej, czyli zbiornika w kształcie dzwonu bez dna, z otworami w dolnej części. Zapewnia on odbiór wód gruntowych i deszczówki, ich magazynowanie, a następnie rozsączania w ziemi. Studnia chłonna to ekologiczne i nowoczesne rozwiązanie.

Studnia chłonna.

Studnia chłonna zwykle jest wykonywana z materiałów, które umożliwiają przenikanie wody do ziemi.

Montaż pomp i zawory przeciwpowodziowe

W piwnicach narażonych na zalanie warto zamontować pompy zatapialne, które będą automatycznie usuwać wodę. Dodatkowym zabezpieczeniem są zawory i systemy przeciwpowodziowe, które blokują przepływ wody do piwnicy przez instalacje sanitarne. Pompy zabezpieczające przed zalaniem, mimo swej ceny, są bardzo skutecznym sposobem na przeciwdziałanie zalaniu.

Dodatkowe zabezpieczenia zalaniowe budynku i infrastruktury

Prócz zabezpieczeń dużego kalibru, warto zastosować też mniej inwazyjne i mniej kosztowne rozwiązania anty-zalaniowe do uniknięcia występowania wilgoci w piwnicy czy jej silnego zalania.

Monitoring piwnicy

Zainwestuj w system monitorowania piwnicy przed zalaniem  który będzie Cię informował o ewentualnych problemach z awarią kanalizacji, czy też wilgocią. W ten sposób będziesz mógł szybko zareagować i uniknąć dużych szkód.

Regularna kontrola i konserwacja piwnicy przeciwpowodziowej

Systematycznie sprawdzaj stan izolacji, kanalizacji, drenażu i urządzeń pomieszczeń piwnicznych. Regularna kontrola przecieków w piwnicy pozwoli na wykrycie ewentualnych problemów na wczesnym etapie i zminimalizowanie konsekwencji wyrządzonych przez szkody wodne w piwnicy.

Czujnik zalań, cena 200 zł.

Zobacz także: Opróżnianie piwnic

Systematyczna wentylacja pomieszczeń

Ruch powietrza, a nawet wymuszenie cyrkulacji, jest bardzo ważne w prawidłowym utrzymaniu stopnia wilgotności w piwnicy. Zainwestuj w szeroko pojęte wentylatory, jeśli nie masz ochoty na częste wietrzenie przestrzeni lub masz ograniczoną możliwość korzystania z pomieszczenia piwnicznego.

Ochrona przed zalaniem z zewnątrz

Warto sprawdzić, czy systemy odprowadzania wody deszczowej za pośrednictwem rynien wodnych działają sprawnie i nie ma w nich uszkodzeń. Przygotuj też zbiornik na deszczówkę, by w ekologiczny sposób dbać o swój ogród, kiedy nie ma opadów. Deszczówkę możesz też wykorzystać do mycia tarasu i podjazdu swojego domu.

Ubezpieczenie na wypadek zalania sieci kanalizacyjnej

Pomimo zastosowania wielu zabezpieczeń, nigdy nie można być pewnym, że nie dojdzie do zalania piwnicy. Najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia na wypadek zalania, które pozwoli ograniczyć ewentualne straty finansowe.

FAQ — najczęściej pojawiające się pytania

Zabezpieczanie piwnicy przed zalaniem to ważny aspekt utrzymania nieruchomości w dobrym stanie. Warto zastosować się do powyższych porad, aby zmniejszyć ryzyko powodzi i uchronić budynek przed podmyciem lub zalaniem. O co pytają osoby, które chcą zadbać o izolację ścian?

FAQ, zabezpieczenie piwnicy przed zalaniem

Jakie są nowoczesne sposoby na odprowadzanie wody deszczowej do gruntu?

Odprowadzanie wody deszczowej do gruntu jest kluczowe dla zabezpieczenia budynków, posesji i ich ścian przed wilgocią oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury terenowej. Nowoczesne sposoby na odprowadzanie wody deszczowej polegają na instalacji zbiornika na wodę deszczową i systemu drenażu liniowego tzw. odpływ liniowy.

Dlaczego należy odprowadzać wodę deszczową?

Prawidłowe gospodarowanie wody deszczowej jest istotne z wielu powodów, zarówno dla ochrony budynków, jak i dla zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Za podstawowe cele uważa się np. zabezpieczenie fundamentów i elewacji przed nadmierną wilgocią oraz zapobieganie przenikania wilgoci do piwnic i pomieszczeń na poziomie gruntu.

Dezynfekcja piwnicy

Urządzenia do ozonowania stanowią dużą pomoc przy dezynfekcji zalanej piwnicy.

Co zrobić, kiedy zaleje piwnicę?

Kiedy zapobieganie zalaniu zawiedzie i dojdzie do podlania piwnicy przez ścieki czy wody gruntowe, należy odpompować wodę, zebrać nieczystości i przeprowadzić osuszanie budynku. Przydadzą się do tego osuszacz powietrza oraz nagrzewnice powietrza i specjalistyczne urządzenia do ozonowania wyposażone w wiatraki.

Czytaj również: ozonowanie po zalaniu

Czasami warto zwrócić się do profesjonalnej firmy sprzątającej, która przeprowadzi dokładne oględziny, tj.  sprawdzi stan izolacji pionowych i poziomych, stan kanalizacji, namierzy źródło wycieku ścieków czy deszczówki, a także wypompuje wodę i wykonana profesjonalne osuszanie piwnicy.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń do nas pod numer +48 735-960-510 lub wyślij wiadomość na adres biuro@kastelnik.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

  Samanta Sznajder sekretariat Kastelnik
  Płatności akceptuje First Data Polcard

  Płatności akceptuje First Data Polcard. Za nasze usługi możesz zapłacić kartą kredytową.

  Nasi klienci

  Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!

  Pomóż nam dalej się rozwijać w dobrym kierunku!

  Aktualna ocena

  4,5
  Rated 4,5 out of 5
  4,5 out of 5 stars (based on 2 reviews)
  Excellent50%
  Very good50%
  Average0%
  Poor0%
  Terrible0%