Praktyczne Case Study

Jak pomóc pogorzelcom w usunięciu szkód po pożarze?

Mimo iż europejska cywilizacja jest bardzo rozwinięta, istnieją zjawiska, których nie udaje się wyeliminować. Należą do nich między innymi pożary, Służby odpowiadające za nasze bezpieczeństwo są coraz lepiej zorganizowane i wyposażone technicznie, mimo to ogień co roku niszczy dobytek, a także życie wielu ludzi.

Kastelnik – sprzątanie po pożarach – usługi całodobowe 24/7

Usuwanie szkód pożarowych to jedna z najważniejszych rzeczy po ugaszeniu pożaru. Ze względu na dużą ilość substancji toksycznych w powietrzu warto prace sprzątające przeprowadzać za pomocą środków ochrony osobistej. Zabezpieczenie dłoni i dróg oddechowych to sprawa największej wagi, nikomu nie trzeba przypominać, że zdrowie ma się tylko jedno.

Czekamy na statystyki GUS odnośnie do pożarów w 2022

Statystyki wskazują, że w roku 2021 w Polsce doszło do 106 446 pożarów i wciąż czekamy na zakończenie roku 2022 i aktualne statystyki co do ilości pożarów w 2022 roku. Szkody spowodowane przez zwarcie instalacji elektrycznej stanowiły około 6000 pożarów, a część z nich było spowodowane brakiem uziemień instalacji i przewodów niskiego napięcia.

Popularny artykuł na blogu Kastelnik: Jak zapobiec zwarciu instalacji elektrycznej w domu?

W efekcie wszystkich pożarów 515 osób straciło życie. Rok 2021 to także większa ilość pożarów w budynkach mieszkalnych. Niestety nie każdy z poszkodowanych miał ubezpieczenie i otrzyma odszkodowanie. Dla osób, które pomyślały wcześniej o zabezpieczeniu majątku na wypadek wybuchu ognia, wystarczy zgłosić szkodę do PZU lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, złożyć odpowiednie dokumenty i czekać na wypłatę odszkodowania.

Usuwanie szkód po pożarze

Tłusta sadza na ścianach wymaga dobrego preparatu.

Podczas gdy w roku 2020 było ich 31 494, to rok następny zamknął się liczbą 33 862. Przełożyło się to niestety także na dużą liczbę ofiar śmiertelnych. I tak w roku 2020 ofiar pożarów w mieszkaniach było 359, a w roku następnym pożary zabrały 421 istnień ludzkich. Części z tych wypadków można było uniknąć, sprawdzając stan elektrycznej instalacji oraz poprawność uziemienia.

Popularny artykuł na blogu Kastelnik: Jakie są etapy sprzątania po pożarze?

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w naszym kraju?

O tym, jakie są najczęstsze przyczyny pożarów przeczytasz w kolejnych częściach tego artykułu. Budynki mieszkalne płoną głównie z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego przez ich mieszkańców np. zaniedbanie drożności przewodów kominowych. Chodzi między innymi o niewłaściwy stan instalacji elektrycznych, bądź wadliwą obsługę urządzeń elektrycznych i gazowych.

Sprzątanie mieszkań po pożarze

Zły stan sprzętów domowych, często naprawianych przez osoby niemające należytej wiedzy fachowej stwarza duże zagrożenie pożarem. Zakład ubezpieczeń często odmawia wypłaty odszkodowania, kiedy rzeczoznawca ds. usuwania szkód pożarowych oceni, iż przyczyną był zły stan instalacji elektrycznej lub zabezpieczeń ogniowych. Jak się okazuje, firma ubezpieczeniowa chętnie zawiera polisę, ale przed wypłatą środków sprawdza wszystkie dokumenty.

Oprócz zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego warto również zainwestować w systemy przeciwpożarowe i regularnie zlecać wykwalifikowanym elektrykom kontrolę instalacji elektrycznej w domu. Postępując w ten sposób, można przyczynić się do zmniejszenia liczby niepotrzebnych pożarów i uniknąć strat wynikających ze zniszczenia mienia. Dokumenty potrzebne do okazania ubezpieczycielowi po pożarze najlepiej trzymać w bezpiecznym miejscu.

W okresie grzewczym źródłem pożaru mogą być także zatkane kominy czy nieszczelne piece na paliwa stałe. Osoby spalające niedozwolone materiały często używają do rozpalenia ognia łatwopalnych substancji. A od tego tylko krok do utracenia kontroli nad spalanymi materiałami.

Zatkany sadzą przewód kominowy

Przewody kominowe po pożarze należy oczyścić i wyozonować.

Nie rzadko zaprószenie ognia ma miejsce od niedopałka papierosa, np. podczas palenia tytoniu w łóżku. Czasami dochodzi do niego przy zabawie dzieci zapałkami czy zapalniczkami. Jak widać, wszystkie te zachowania wynikają  z lekceważenia zagrożenia pożarem, a ich zmiana zależy tylko od nas.

Co zrobić, by nie dopuścić do pożaru w domu?

Co w takim razie zrobić, by nie dopuścić do pożaru w domu? Szczególnie istotne jest dbanie o stan techniczny urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu naszych mieszkań. Ich naprawę, a także utrzymywanie we właściwym stanie technicznym instalacji elektrycznej należy powierzyć fachowcom. Gdy mieszkanie opalane jest paliwami stałymi właściciel domu, powinien dbać o czystość kominów.

Regularne wizyty kominiarza umożliwią szybkie stwierdzenie nieprawidłowości. Należy pamiętać o tym, aby nasze pociechy nie miały dostępu do zapałek. Pomieszczenie, w którym trzymamy świeczki i zapałki, najlepiej by było zamykane na klucz, tak by dzieci nie miały do niego dostępu.

O tych 3 sprawach nie możesz zapomnieć!

 • Zabezpieczajmy przed dziećmi gniazdka elektryczne;
 • Nie trzymajmy substancji łatwopalnych w pobliżu palenisk;
 • Pamiętajmy, aby nie palić w łóżku.

Warto dodać, że oporności izolacji przewodów kominowych to bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa i jeżeli jest, prawidłowo wykonana to możemy czuć się bezpiecznie.

Pożar w mieszkaniu, co robić?

Pierwszym odruchem powinno być zawiadomienie straży pożarnej. Jak najszybciej winniśmy także opuścić mieszkanie, sprawdzając, czy wszyscy domownicy są poza terenem zagrożonym pożarem i poczekać na fachową pomoc. Pożar domu to nie tylko zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowia, ale też straty materialne.

Profesjonalne ozonowanie po pożarze

Ozonowanie pomieszczeń po pożarze wymaga dużego stężenia. Minimum 40 ppm.

Czasami ogromnych rozmiarów. Pogorzelcy często muszą zmierzyć się z likwidacją skutków niszczycielskiego działania ognia, a samo pogorzelisko może być siedliskiem licznych trujących związków chemicznych. Usuwanie pozostałości zniszczonego mienia to pierwsze kroki powrotu do normalności. Kilka firm oferuje nie tylko doświadczenie na ten temat, ale sprzątanie po pożarze realizuje suchym lodem. To nowoczesna metoda czyszczenia sadzy ze ścian, która pomaga w usunięciu zniszczeń ogniowych różnego typu np. tłustej sadzy, osadów pożarowych, a nawet toksyn.

Jak sprzątać po pożarze?

Nasze działania w tym zakresie winny być uwarunkowane rozmiarem strat w mieniu. Należy jednak pamiętać, że pożar powoduje szkody, których nie jesteśmy w stanie usunąć we własnym zakresie.

Profesjonalne sprzątanie po pożarze nie ogranicza się bowiem do wyniesienia spalonych mebli czy innych zniszczonych przez ogień sprzętów domowych. Takich rzeczy nie wyrzucamy na śmietnik, lecz należy poddać je utylizacji. I tu pojawia się konieczność skorzystania z pomocy fachowców.

Profesjonalna firma sprzątająca po pożarach dysponuje nie tylko odpowiednim sprzętem i dostępem do odpowiednich środków chemicznych, ale też wykwalifikowana kadrą, a to gwarantowana fachowa pomoc.

Domowe sposoby sprzątania po pożarowych zanieczyszczeń nie przyniosą takich efektów jak metody pozostające w dyspozycji specjalistów.

Pożar to zakopcone i osmalone ściany sadza i toksyny zgromadzone w powietrzu, a będące skutkiem spalania różnych tworzyw i materiałów, które znalazły się w strefie działania ognia.

Czym usunąć toksyny po pożarze?

Już samo pozbycie się sadzy i okopceń powoduje, że stan powietrza, gdzie doszło do pożaru, się poprawia. Niestety toksyczne substancje wciąż pozostają w mieszkaniu i atmosfera nie zawsze jest dobra. Bardzo skuteczną metodą pozbycia się dioksyn i furanów jest ozonowanie budynku po pożarze. Wykorzystuje się tu odmianę tlenu zwanego ozonem.

Posiada on trójatomowa budowę, gdzie trzeci atom doskonale absorbuje zanieczyszczenia z atmosfery. Wchłania on toksyny i unicestwia je, utleniając się wraz z nimi. Jest bezpieczny dla otoczenia, gdyż nie moczy i nie uszkadza przedmiotów, na które działa, co jest wyjątkowo ważne po zakończonej akcji gaśniczej.

Profesjonalne mycie sadzy po pożarze

Profesjonalne mycie sadzy po pożarze

Po zastosowaniu ozonu powietrze jest nie tylko bezpieczne dla ludzi i zwierząt, ale też odczuwa się przyjemną woń. Usunięcie trujących związków chemicznych z powietrza ozonem jest możliwe, należy jednak wytworzyć odpowiednio duże stężenie tj. 40 ppm. Tak oczyszczone powierzchnie nadają się do remontu.

Czym wymyć ściany po pożarze?

Najlepszym sposobem usuwania sadzy i okopceń, że ścian i sufitów po pożarze jest czyszczenie suchym lodem. To bardzo nowoczesna i skuteczna metoda na czyszczenie pomieszczeń. Jest także bezpieczna dla środowiska naturalnego, nie pozostawia bowiem żadnych odpadów własnych.

Wykorzystuje ona wyjątkową prędkość granulatu suchego lodu. Jest on produktem ubocznym przy wytwarzaniu m.in. nawozów sztucznych i znalazł szerokie zastosowanie w branży usług specjalistycznego sprzątania. Kastelnik jest jedną z największych firm na terenie kraju, która oferuje czyszczenie suchym lodem po pożarze.

Jak działa maszyna do czyszczenia suchym lodem?

Działając z tak olbrzymią prędkością na zabrudzenia kruszy je na drobne fragmenty. Powoduje to bardzo niska temperatura towarzysząca kontaktowi granulatu z czyszczoną powierzchnią. W chwili uderzenia suchy lód zmienia stan skupienia ze stałego na gazowy. Jego objętość wzrasta o około 750 razy, co umożliwia całkowite oderwanie brudu od powierzchni. Po zastosowaniu suchego lodu ściany i sufity w budynku, który ucierpiał w pożarze, są wolne od sadzy i okopceń.

Jakie trucizny występują w powietrzu po pożarze?

Pamiętajmy, że podczas pożaru spaleniu ulegają przedmioty wykonane z różnych materiałów. W tym procesie wyzwalają się  związki chemiczne, z których  wiele  jest bardzo szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Gdy temperatura osiąga 180 stopni Celsjusza, do atmosfery dostają się  dwutlenek węgla, siarki, a także azotu.

Usuwanie skutków pożaru suchym lodem.

Gdy ogień przygasa i dostępność tlenu jest ograniczona oprócz dwutlenku węgla, pojawiają się także nie w pełni utlenione związki organiczne. Są to: aceton, metan, alkohol metylowy, aldehyd octowy i formaldehyd. Wszystkie one są bardzo niebezpieczne dla człowieka.

Pamiętajmy więc, że usuwanie szkód po pożarze i akcji gaśniczej powinniśmy zlecić specjalistycznej firmie. Tylko w ten sposób mamy szanse na skuteczne sprzątanie domu po pożarze i szybki powrót do normalności.

Czy po pożarze niezbędne jest specjalistyczne sprzątanie?

Zdecydowanie tak. Sprzątanie po pożarze w niczym nie przypomina czyszczenia w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Dlatego warto powierzyć to profesjonalnej firmie sprzątającej. Efekty jej pracy na pewno będą zadowalające, wszystkie szkody zostaną zlikwidowane, a sadza zniknie raz na zawsze. Co więcej, firmy takie jak nasza pomagają w zbieraniu dokumentacji, której wymaga ubezpieczyciel. Może to ułatwić pogorzelcom ubieganie się o odszkodowanie po pożarze.

Często poszukiwana usługa firmy Kastelnik: sprzątanie po zgonach Wrocław

Formularz kontaktowy

Zadzwoń do nas pod numer +48 735-960-510 lub wyślij wiadomość na adres biuro@kastelnik.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą do 24h.

  Samanta Sznajder sekretariat Kastelnik
  Płatności akceptuje First Data Polcard

  Płatności akceptuje First Data Polcard. Za nasze usługi możesz zapłacić kartą kredytową.

  Nasi klienci

  Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!

  Pomóż nam dalej się rozwijać w dobrym kierunku!

  Aktualna ocena

  5,0
  Rated 5,0 out of 5
  5,0 out of 5 stars (based on 2 reviews)
  Excellent100%
  Very good0%
  Average0%
  Poor0%
  Terrible0%